Asahi - terveysliikuntaa ja kehonhuoltoa

Asahi kutsuu sinut tutustumaan oman kehosi tapaan liikkua ja hiljentymään keho-mieliharjoittelun pariin.

Asahi on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa, jossa harjoitusta saavat niin niska-hartiaseutu, selkä, jalat sekä tasapaino. Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja hengitys huomioiden. Liikkeet ovat yksinkertaisia, helppoja oppia ja ne toteutetaan liikkujan voimavarat huomioiden seisaallaan tai tarvittaessa istuen. Tällä tunnilla nivelet notkistuvat ja mieli virkistyy. Hallitut, rauhalliset liikkeet ovat samalla tehokkaita ja herättelevät oivalluksia omasta kehosta ja liikkumisesta. Tunneilla opittuja liikkeitä voit helposti ottaa myös osaksi omaa arkea.

Asahin taustaa

Asahi on Suomessa kehitetty monitasoinen terveysliikuntamuoto, joka pohjautuu länsimaiseen lääketieteeseen. Tarkoituksena oli luoda terveysliikunnan muoto, joka on tietoisesti suunniteltu ennaltaehkäisemään ja hoitamaan yleisimpiä terveysongelmiamme. Niskan ja hartiaseudun vaivat, selkävaivat, kaatumisista aiheutuvat vammat, ikääntymisen aiheuttamat liikunta- ja toimintakyvyn aleneminen, stressin aiheuttamat psykosomaattiset ongelmat, depressio jne., joihin tutkimusten mukaan liikunta on halpa ja hyvä hoitomuoto.

Kehittäjinä ovat toimineet Timo Klemola, Keijo Mikkonen, Ilpo Jalamo ja Yrjö Mähönen, joilla kaikilla on kamppailulajitaustaa. Asahi onkin saanut vaikutteita itämaisista lajeista, kuten ”kiinalaisena aamuvoimisteluna” tunnetusta tai chi´sta sekä qigongista. Yksinkertaiset ja luonnolliset liikkeet ovat helppoja oppia ja ovat siirrettävissä myös osaksi omaa arkea ja liikkumista. Harjoittelussa käydään läpi koko kehoa. Harjoitusta saavat niin niska/hartiaseutu, olkapäät, selkä, jalat ja tasapaino. Liikkeet tehdään rauhallisesti ja kehon luontaisia liikeratoja kunnioittaen, yhdistäen ne omaan hengitysrytmiin. Liikkeet tehdään paikallaan seisten tai tarvittaessa istuen tai jopa makuulla. Se opettaa käyttämään kehoa turvallisesti arjen eri tilanteissa eli se opettaa ergonomiaa. Harjoittelussa painotetaan muun muassa:

  • rentoutta
  • kehon pystysuoraa asentoa
  • hengityksen ja liikkeen välistä yhteyttä.

Asahi onkin vanhenevalle väestölle erinomainen liikuntamuoto. Se sopii myös mainiosti kaikille, jotka tarvitsevat tarkempaa kehotietoisuutta kuten muusikot, näyttelijät ja laulajat. Urheilijoille se sopii kehotietoisuusharjoitteluna ja palauttavana harjoitteluna.

Millainen on tyypillinen asahi-tunti?

Asahi-tunnilla keskeisiä piirteitä ovat:

  • Liikkeiden hidas tempo. Tehtäessä liikkeitä hitaasti mahdollistaa se kehon ja mielen tilan kuuntelemisen.
  • Kiireetön ilmapiiri. Tunneilla ei käytetä tavallisesti musiikkia, vaan tunti täyttyy hiljaisista hetkistä, jolloin liikettä voi omassa rauhassa kuunnella ja antaa mielen rauhoittua hektisen arjen vastapainoksi.
  • Liikkeet pysyvät pitkään samana. Tämä mahdollistaa myös kehon ja mielen yhteyden kuuntelun ja liikkeiden syvällisen opettelun ja sisäistämisen. Tällöin niiden siirtäminen arkeen on helpompaa.
  • Tunnin aikana käydään läpi koko keho, keskittyen mahdollisesti tiettyyn osa-alueeseen, kuten selkäliikkeisiin.